in-the-name-of-god

سامانه فضابین

سامانه‌ای برای سهولت دسترسی و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و پهپادی بررسی خدمات سفر زمانی شرکت: از تأسیس تا دوران موفقیت‌های بزرگ

فرآیند خرید تصویر ماهواره ای چگونه انجام می شود

01iconbuy

انتخاب بخش مورد نظر روی نقشه

02iconbuy

فیلتر کردن تصاویر موجود

03iconselect

انتخاب تصاویر یافت شده

04iconfinshorder

پی گرفتن روند خرید

سامانه مدیریت تصاویر فضابین طراحی شده برای کاربران جهت مدیریت و استفاده از تصاویر ماهواره ای

imagefazabin