in-the-name-of-god

سامانه فضایش

نرم‌افزار پایش سلامت انواع محصولات کشاورزی بهصورت برخط و رایگان با استفاده از جدیدترین تصاویر ماهواره‌ای

IconLands
5615قطعه

زمین ثبت شده

IconClint
1112نفر

کاربر ثبتنام شده

IconClint
13755هکتار

مساحت پوشش داده شده

فرآیند اندازه گیری شاخص چگونه انجام می شود

مراحل انجام کار با نرم افزار ضایش

01IconInformationانتخاب زمین کشاورزی
02IconInformationانتخاب شاخص مورد نظر
03IconInformationمشاهده اطلاعات
phoneImage
fazaeshIcon

سامانه کشاورزی

خدماتی که سامانه فضایش ارائه می کند

IconFormer

به روز

با فضایش می‌توانید از جدیدترین نقشه‌های تحلیل مزرعه خود با خبر شوید.

IconEasy

آسان

نرم افزار به شکلی طراح شده است که تمام افراد به سهولت می توانند از آن استفاده کنند.

IconFormerOnline

برخط

با استفاده از فضایش می توانید به صورت برخط نقشه‌های سلامت مزرعه را مشاهد نمایید.