237

روز مانده تا پرتاب

مقاله

7 شهریور 1402

کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت فضایی

مقاله

7 شهریور 1402

کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت فضایی

مقاله

7 شهریور 1402

کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت فضایی

مقاله

7 شهریور 1402

کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت فضایی

مقاله

7 شهریور 1402

کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت فضایی

مقاله

7 شهریور 1402

کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت فضایی

مقاله

7 شهریور 1402

کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت فضایی

مقاله

7 شهریور 1402

کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت فضایی

مقاله

7 شهریور 1402

کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت فضایی

مقاله

7 شهریور 1402

کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت فضایی

مقاله

7 شهریور 1402

کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت فضایی

مقاله

7 شهریور 1402

کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت فضایی

مقاله

7 شهریور 1402

کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت فضایی

مقاله

7 شهریور 1402

کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت فضایی

مقاله

7 شهریور 1402

کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت فضایی

مقاله

7 شهریور 1402

کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت فضایی

نخستین محصول امیدفضا

با ماموریت‌های کشاورزی دقیق نقشه برداری

ماهواره کوثر اولین محصول فضایی شرکت امیدفضا است که طراحی آن در تابستان ۱۳۹۸ آغاز شد. این ماهواره از استاندارد ماهواره‌های مکعبی پیروی می‌کند که باعث کاهش زمان و هزینه فرآیند ساخت می‌شود. این ماهواره مجهز به دوربین‌هایی در طیف NIR و RGB می‌باشد. کوثر اولین ماهواره ایرانی با وضوح متوسط ۳.۴۵ متر GSD است که به معنای پیشرفته‌ترین ماهواره تا سال ۱۴۰۰ در ایران است. ماموریت آن کشاورزی دقیق و نقشه‌ برداری است.

مشخصات

اطلاعات فنی ماهواره کوثر

ماهواره‌ها، ابزارهای پیشرفته فضایی هستند که با استفاده از تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات فنی متنوعی را از فضا به زمین ارسال می‌کنند. این اطلاعات شامل جزئیات فنی نظیر ابعاد، وزن، اجزاء الکترونیکی، نظام‌های انرژی، و قابلیت‌های مختلف ماهواره‌ها می‌باشد.

وزن ماهواره

30

کیلوگرم
عمر مداری

3.6

سال
ارتفاع مداری

500

کیلومتر
مأموریت

کشاورزی و نقشه‌برداری

محدوده تصویر رنگی

15

کیلومتر
نرخ تصویر برداری

6

فریم بر ثانیه